Fundacja Beneficium Fraterna‣ Wirtualne Targi Edukacyjne
xs
sm
md
lg
xl

O nas

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,wszechstronna pomoc grupom społecznym wymagającym wsparcia, znajdującym się w szczególnej sytuacji w szczególności: osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i bezrobotnym, dzieciom i młodzieży, osobom w wieku emerytalnym inicjowanie, organizowanie, wspieranie i finansowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;organizację i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych; Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym wsparcia - promocja i organizacja wolontariatu. konferencjach, warsztatach, targach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz inicjatyw społecznych.